Dłuższa gwarancja z BEKO.
Czas trwania promocji: 1  lipca – 30 września 2014

Promocja polega na otrzymaniu gwarancji na okres 5 lat
na modele objęte promocją. Promocją objęte są wybrane
modele dostępne na stronie producenta.

gwarancja z BEKO